23.01.2023

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Ямболен“ -Малка Търговия;
 • ул.“Независима България“ 2 ;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

 • с.Ханово;
 • с.Тенево;
 • с.Крумово;
 • с.Межда;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

 • ул.“Тунджа“
 • с.Лесово;
 • с.Раздел;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с.Стефан Карджово;
 • с.Камен Връх;