24.01.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Търговска“ № 9;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Коневец;
  • с.Тенево;
  • с.Роза;
  • с.Хаджи Димитрово;
  • с.Робово;
  • с.Могила;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Тунджа“ ;
  • с.Мелница;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • ул.“Пейо Яворов“ ;