25.01.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Стефан Чирпанлиев“ № 3;
  • ул.“Силиврия“ № 5;
  • Обходен път Юг /автосервиз/;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА :

  • с.Тенево;
  • с.Златари;
  • с. Гълъбинци;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Тунджа“
  • с. Бояново;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с.Първенец;

ЗАРАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с.Стефан Караджово;