26.01.2023г.

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Дражево;
  • с.Маломир;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Тунджа“ ;
  • с. Мелница;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с.Воденичане;