27.01.2023

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Коневец ;
  • с.Скалица;
  • с.Бояджик;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Тунджа“ ;
  • с.Мелница;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с. Джинот;