31.01.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ :

  • ж-к“Граф Игнатиев“ № 84-Д ;
  • Градски парк -Младежки дом;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Драма;
  • с.Скалица;
  • с.Коневец;
  • с.Асеново;
  • ПС „Стара река“ ;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Мелница;