01.02.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • Възможно е временно спиране наводоподаването в района на ул.“Хан Тервел“ № 46 ;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Скалица;
  • с.Дряново;
  • с.Каравелово;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с.Малко Кирилово;
  • с.Гранитово;
  • с.Трънково;