03.02.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Елена Янкова“ БЧК;
  • ул.“Сокол“ № 4;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Хаджи Димитрово;
  • с.Могила;
  • с.Тенево;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с. Лесово;
  • с.Гранитово;
  • с. Жребино;