03.02.2023

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Елена Янкова“ БЧК;
  • ул.“Димитър Благоев“ № 6 СПИДИ;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Челник;
  • с.Бояджик;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с.Мелница;
  • с.Кирилово;
  • с.Малък Манастир;
  • с.Трънково;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с.Златиница;