07.02.2023

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Елена Янкова“ -БЧК;
  • ж-к“Хале“ № 52;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Маломир;
  • с.Ботево;
  • с.Гълъбинци;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО :

  • с. Кирилово;
  • с. Бояново;
  • с. Добрич