08.02.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ :

  • ул“Елена Янкова“ – БЧК;
  • ж-к.“ Златен рог“ № 35-Г;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Роза;
  • с.Коневец;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с.Правдино;