09.02.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Елена Янкова“ БЧК;
  • ул.“Тракия“ № 50;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Бояджик;
  • с.Меден Кладенец;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с.Трънково;
  • ДВ с.Воден;