14.02.2023

За район Ямбол:

ул. „Елена Янкова“ №1

ул. „Жорж Папазов“ №4

За район Тунджа:

с. Генерал Инзово