15.02.2023

За район Ямбол:

ул. „Жорж Папазов“ №4,
ул. „Елена Янкова“ №1,

За район Тунджа:

ПС „Хаджи Димитрово“,
с. Сламино,
с. Тенево,
с. Бояджик