16.02.2023г.

За гр. Ямбол:

жк. „Диана“ – превключване към нов водопровод от 09.00ч. до 13.00ч;

ул. „Жорж Папазов“ № 4;

За район Тунджа:

с. Завой;

с. Робово;

с. Коневец;

с. Болярско;

с. Бояджик