17.02.2023г.

За район Ямбол:

ж.к. „Хале“ № 8 (наказателен паркинг);

Областна администрация Ямбол;

За район Тунджа:

с. Маломир;

с. Златари;

с. Болярско;

За район Стралджа:

с. Тамарино