21.02.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Николай Петрини“ № 36;
 • ул.“Еледжик“ № 25;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

 • с.Чарган;
 • с.Скалица;
 • с.Генерал Инзово;
 • с. Саранско;
 • с.Зимница;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

 • ул.“Трети март“ № 18 ;
 • с.Стройново;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • с. Иречеково;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с.Стефан Караджово;
 • с.Дъбово;