22.02.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Еледжик“ ;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Генерал Инзово;
  • с.Роза;
  • ПС Козарево;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Антим“ № 1 ;
  • с,Лесово;
  • с.Мелница;