23.02.2023

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Еледжик“ ;
 • ул.“Преслав“

ЗА РАЙОН ТУНДЖА :

 • с.Крумово;
 • с.Роза;
 • с.Ханово;
 • с.Ботево;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • ДВ с.Воденичане;
 • с.Тамарино

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

 • ул. “ Тунджа“ ;
 • с.Лесово;
 • с.Мелница;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с.Малко Шарково;