24.02.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“ Еледжик“
  • ул.“Жеко Андреев“ № 140;
  • ул.“Странджа“ 120;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Бояджик ;
  • с.Болярско;
  • с.Козарево;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“ Ал.Стамболийски“ № 32;
  • ул.“Марица“ № 19;
  • с.Кирилово;