27.02.2023г.

За район Ямбол:

 • ул.“Ереджик“

за район Тунджа:

 • с.Козарево;
 • с.Окоп;
 • с.Овчи кладенец;
 • с.Безмер;
 • с.Коневец;

За район Елхово:

 • с.Малък Манастир;
 • с.Гранитово;
 • с.Лесово;

За район Стралджа:

 • с.Зимница;
 • с.Иречеково;