28.02.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Еледжик“
  • ул.“Съединение“ № 30;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Ботево;
  • с.Межда;
  • с.Коневец;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Г.С.Раковски“ – до Централна поща и р-т Кохида;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с.Иречеково;
  • с.Тамарино;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с. Дъбово;