02.03.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ж-к.“Хале“ №8;
  • ул.“Еледжик“

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Скалица;
  • с.Болярско;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • ул.“Хемус“ № 68;
  • с. Иречекво;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с. Малко Шарково;
  • с. Камен Връх;