06.03.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Еледжик“ ;
 • ж-к.“Хале“ №5;
 • ул.“Матвей Вълев“ № 1;

КАНАЛИЗАЦИЯ РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Милин Камък“№ 1 -А;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • ПС Ханово, група Скалица;
 • Гълъбинци;
 • с.Болярско;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

 • ул.“Тунджа“ ;
 • с.Малък Манастир;
 • с.Кирилово;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с.Малко Шарково;
 • с.Златиница;