07.03.2023

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Гали Поли“ №35;
 • ж-к.“Г. Бенковски“ № 8;

ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ:

 • пресечката на ул.“Сокол“ и бул.“Европа“ ;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

 • с.Болярско;
 • с.Гълъбинци;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО :

 • с. Добрич;
 • с.Пчела;
 • с.Малък Манастир;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • ул.“Опълченска“ ;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с.Малко Шарково;
 • с.Златиница;