08.03.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Атанас Кратунов“ № 2;
  • ул.“Еледжик“

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Окоп;
  • с.Козарево;
  • с.Савино;
  • с.Болярско;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с.Добрич;
  • с. Кирилово;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с,Воденичане;