09.03.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Охрид“ № 26;
  • ул.“ Еледжик“ ;
  • ул.“Ресен“ №11;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Овчи Кладенец;
  • с. Симеоново;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Сакар“ №22;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с.Воденичане;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с.Камен връх;