10.03.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • бул.“Европа“ – “ ХЕС“ ;
  • местността „КОС“ ;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Симеоново;
  • с. Каравелово;
  • с.Кукорево;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с. Пчела;
  • с. Мелница;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с. Камен Връх;