13.03.2023

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Стефан Караджа“ №8;
  • ул.“ Христо Ботев“ № 1Е;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Савино;
  • с.Симеоново;
  • с.Асеново;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Тунджа“ ;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с.Иречеково;
  • с.Недялско;