14.03.2023

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Васил Карагьозов“ № 25;
  • ж-к“Хале“ № 5 ;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Савино;
  • с.Асеново;
  • с.Симеоново;
  • с.Коневец;