16.03.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Странджа“ № 87;
  • ж-к.“Хале“ 1;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Златари;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с.Кирилово;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с.Дъбово;