21.03.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ж-к.“Хале“ № 8 -Кръговото кръстовище;
  • ул.“Стилиана Парашкевова“ № 4 ;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • ПС Хаджи Димитрово;
  • с.Савино;
  • с.Ханово;
  • с.Войника;

ЗА РАЙО СТРЛАДЖА:

  • ул.“Хаджи Димитър“

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Търговска“ – доДАП;
  • с.Жребино;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с.Камен Връх;