22.03.2023г

22 мартМЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВОДАТА !

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ж-к.“ Хале“ /Наказателен паркинг/
  • ж-к.“Хале“ № 43;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • ПС Златари;
  • с.Завой;
  • с. Тенево;
  • с, Калчево;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с. Жребино;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с.Крайново;
  • с.Воден;
  • с. Малко Шарково;