23.03.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • КАНАЛИЗАЦИЯ- ул.“КралиМарко“ № 97;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Овчи Кладенец;
  • с.Ханово;
  • с.Могила;