27.03.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

ж-к.“Хале“ бл.5

ул.Димчо Дебелянов 14

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

с.Веселиново

с.Бояджик