30.03.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Жеко Андреев“ № 140;
 • ул.“Опълченска“ № 8 ;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

 • с.Коневец;
 • с.Каравелово;
 • с.Хаджи Димитрово;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

 • с.Малък Манастир;
 • с. Раздел;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • Южната част на гр.Стралджа;
 • с. Атолово;
 • с. Воденичане;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • ПС Дъбово;
 • с.Вълчи извор;