31.03.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Николай Петрини“- без водоподаване ще остане МБАЛ “ Иван Рилски“ ;
  • ул.“Козлодуй“ № 2 -А;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Болярско;
  • с. Коневец;
  • с. Маломир;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с. Изгрев;