03.04.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул. „Ж. Андреев“ №61;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

 • с.Асеново;
 • с.Симеоново;
 • с.Гълъбинци;
 • с.Калчево;
 • с.Златаре;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

 • с. Гранитово;
 • с.Мелница;
 • с.Жребино;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • с. Люлин;
 • с. Иречеково;