5 април2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

п.с.Ормана БПС 17

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

с.Златари