07.04.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Тополница“ № 2 ;
  • ж-к.“Г.Бенковски“ № 20-Г;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Челник;
  • с.Хаджи Димитрово;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с. Малко Шарково;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с. Пчела;
  • с. Жребино;