10.04.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ж-к.“Георги Бенковски“ № 20;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Межда;
  • с. Чарган;
  • с. Робово;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с.Жребино;
  • ул.“Търговска“ -EVN;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с. Палаузово;
  • с.Недялско;