11.04.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Професор Нойков“ – вход Интернат;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Чарган ;
  • с. Болярско;
  • с.Бояджик;