13.04.2023г.

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Роза;
  • с. Бояджик;
  • с. Симеоново;
  • с.Кукорево;
  • с.Челник;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с.Зимница;

ЗА БОЛЯРОВО:

  • с.Голмо Крушево;