19.04.2023г

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

с. Безмер;

Тласкател с. Симеоново;

с. Стара река;

с. Челник;