За район Ямбол:

гр. Ямбол:

бул. „Европа“ (ХЕС);

За район Тунджа:

с. Межда;

ПС с. Ботево;

с. Ханово;

с. Калчево;