25.04.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Ямболска стачка“ № 40;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Скалица;
  • с. Бояджик;
  • с. Чарган;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с. Изгрев;
  • с. Малък Манастир ;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • ул.“Хемус“
  • с.Иречеково;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с.Златиница;