26.04.2023

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Овчи Кладенец;
  • с. Тамарино;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с.Правдино;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • ПС Ситово;