28.04.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Сакар планина“ № 7 ;
  • ул.“Търговска“ № 21 ;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Завой;
  • с.Савино;
  • с.Хаджи Димитрово;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с.Жребино;
  • с.Бояново;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с.Иречеково;
  • с.Палаузово;