02.05.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • КОС бл.17;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Болярско;
  • с. Генерал Тошево;
  • с. Веселиново;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул. „3-ти март“ № 2 ;
  • ДВ Малко Шарково;
  • с.Мелница;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с. Палаузово;
  • с. Богорово;