04.05.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • КАНАЛИЗАЦИЯ – УЛ.“НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ“ ;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. РОЗА;
  • С. БОЯДЖИК;
  • С.ЧАРГАН- ТЛАСКАТЕЛ;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • С.ПОПОВО;